Biudžetinė įstaiga, kodas - 302837241, Ateities g. 43, Ignalina | Tel. (8 386) 53147 | muziejus@ignalina.lt

 • Artwork
 • Artwork
 • Artwork
 • Artwork
 • Artwork
 • Artwork
 • Artwork
 • Artwork
 • Artwork
 • Artwork

Dainų karalienė Kristina Skrebutėnienė

Kristinos Skrebutėnienės dainų grojaraštis

2023 m. Ignalinos krašto muziejus kartu su partneriais įgyvendino projektą „Tęstinis projektas „Sugrįžtanti dainomis“: knygos ir dainų audio įrašų leidyba“. Jo metu išleista žymiausios Ignalinos krašto tautosakos pateikėjos Kristinos Skrebutėnienės dainų rinktinė ir Ignalinos krašto folkloro ansamblio „Čiulbutė“ įdainuotų dainų įrašai. 1934–1935 m. dainas užfiksavo tautosakos rinkėjai: Juozas Aidulis (tekstai) ir Juozas Jurga (melodijos). Užrašyti dainų tekstai ir melodijos saugomi Lietuvos literatūros ir tautosakos instituto Lietuvių tautosakos archyve, rankraščiuose LTR 707 ir LTR 708. Grojaraštyje pateiktas dainas įdainuoja Ignalinos krašto folkloro ansamblis „Čiulbutė“ (vadovė Sigutė Mudinienė).

Skliausteliuose nurodyta knygoje esančių dainų numeracija.

 1. Sādzinau liepełį ant kalnā (49)
 1. Ak, Dzievul’ Dzievul’ (65)
 1. Vai ta ta, buvā manā pikta anyta (106)
 1. Ūcia lyliutė, Salaj Mariutė (169)
 1. Brali brali, sakałėli (72)
 1. Tu upela, tu gilyja (187)
 1. Nestuksɛk, nebrazdėk (103)
 1. Supte meste, jūs sasułės (3)
 1. Kap aš jaunutė tai buvau (5)
 1. Sapa man gałvełė (133)
 1. Ai aisiu aisiu žalian girełėn (26)
 1. Buvā kiškelis labai razumnas (58)
 1. Šili pušytełė, darži rūcytełė (54)
 1. Ūciā lyliā, tu mažaja (2)
 1. Pagirɛliais jadziau (29)
 1. Dai un atskranda dzimnas sakalas iš talā (40)
 1. Laisiu arklį žalian pievān (8)
 1. Stavi žirgelis kely pabalnatas (144)
 1. Manā bralis bagātyrius (1)
 1. Bėda man, bėda (36)
 1. Ai, kazliukas kazliukas (170)
 1. Atskridā žvirblalis, atčyrenā (150)
 1. Anei tėvā, nei māmas (141)
 1. Šiųnakc’ pernakc’ (71)
 1. Ažblūdzyjā jaunas saldātelis (14)
 1. Žuvų šakełi galvų šukuoja (194)
 1. Prašė mani brālalis (68)
 1. Negiedz’, gaideli, neryliuoj (59)
 1. Prie tai, prie tai balalai (30)
 1. Važiuosiu važiuosiu (69)
 1. Giema gaidelis, ryliuoja (60)
 1. Dai lakštavā lakštutė in marių (50)
 1. Jaja abe jaja, brālalis vedziāja (107)
 1. Pa baltu dābiłėliu (138)
 1. Per ežerų untełė plaukia (136)
 1. Dai stāvėjā berželis (167)
 1. Slūžyjau per panų (236)
 1. Grybas grybų piršė (168)
 1. Padarɛ padarɛ žvirblis veselių (180)
 1. Siuntė, liepė, lylia (112)
 1. Nei vėjai pucia (51)
 1. Ai rūksta rūksta (47)
 1. Sasula manā (87)
 1. Subatas vakarɛlį (127)
 1. Žaliaj giriāj paukštės giema (4)
 1. Žalia girełė, žalia liepełė (74)
 1. Ūžia girełė, ūžia žaliaja (52)
 1. Dai skredziajā (131)
 1. Plaukia untełė (86)
 1. Teka upė per miestelį (95)

 

Nuoroda į naudingų straipsnių šaltinius: Apie Kristiną Skrebutėnienę

Virtuali paroda ir dainų įrašai yra Lituanistikos tradicijų ir paveldo įprasminimo projektų dalys. Projektus iš dalies finansuoja Lietuvos Respublikos kultūros ministerija.