Biudžetinė įstaiga, kodas - 302837241, Ateities g. 43, Ignalina | Tel. +370 682 13864 | muziejus@ignalina.lt

Neužmiršti

Laisvės gynėjų diena, pradėta akcija ,,Pergalės šviesa”, minėta visose rajono seniūnijose, kultūros ir švietimo įstaigose. Sausio 12-ąją Ignalinos krašto muziejus kvietė į renginį ,,Neužmiršti…”. Muzika, dainomis ir dar gyvų prisiminimų žodžiais skambėjo tautos istorinės laisvės pergalės įvykiai, žmonių vienybės ir tikėjimo jėga, nepalaužiama drąsa. Buvo pagerbti Ignalinos krašto laisvės gynėjai.  Renginio dalyviai kviesti apžiūrėti iš Utenos kraštotyros muziejaus atkeliavusias parodas ,,Bendras Europos identitetas totalitarinių režimų kontekste” ir ,,Atminties langai”, kuriose istorija atsiskleidžia nuotraukose, įdomiai pateiktuose  dokumentuose. Muziejuje prieš renginį rodytas Martyno Starkaus ir Jono Banio dokumentinis filmas ,,Karas 2020 Rusijos informacinė agresija”,  pristatantis  siaubingus  Kremliaus propagandos užkulisius, daug metų besiliejančios melo lavinos tikslus ir liūdnas pasekmes šalies žmonių sąmonei.

Renginį ,,Neužmiršti” pradėjo Ignalinos Miko Petrausko  muzikos mokyklos kanklininkių ansamblis. Dainą ,,Raudoni vakarai” jausmingai atliko gimnazistė Austėja Garnevičiūtė. Muziejaus direktorė dr. Regina Mikštaitė-Čičiurkienė skaitė poeto signataro Leono Milčiaus eilėraštį, dalijosi savo prisiminimais: ,,Man teko budėti sausio 12. Išgyventų emocijų neįmanoma perduoti. Tie laužai, dainos, tie žodžiai, tos viltys, tos močiutės, nešiojančios arbatą…”.

Buvo perskaitytos 14-kos už Lietuvos laisvę žuvusiųjų pavardės. Jų atminimas pagerbtas tylos minute.  Sausio 13-osios medaliais apdovanoti 34 Ignalinos krašto laisvės gynėjai,  7 iš jų –  jau iškeliavę amžinybėn. Renginyje dalyvavo  Nijolė Nagurnaitė, Albinas Gruzdys, Gintautas Petkevičius,  Egidijus Motiejūnas,  Vytautas Potapovas.

Savanoriui pasieniečiui Egidijui, kaip pasakojo, tuomet buvę 22-eji  metai. Jis nesureikšmina savo nuopelnų. Tuomet tai buvusi jo pareiga, darbas, už kurį gaudavo atlygį. Vyro nuomone, medalininkų turėjo būti daug daugiau, o ir visa bebaimė tautos atstovų minia verta medalių.

Nijolė Nagurnaitė pasakojo, kad istorinę naktį ji buvo prie Aukščiausios tarybos. Lyg vakar buvusias prisimena dainas, maldas, pokalbius ir mintis… Prisimena ir paaugles mergaitės,  krauju aptaškytomis striukėmis, mačiusias įvykius prie Televizijos bokšto.  Moteris kvietė ignaliniečius prisidėti prie Ignalinos vorų, pinti maskuojančius  tinklus ir taip nors truputėlį pagelbėti Ukrainos kariams, kuriems dabar kasdien – kraupi ,,Sausio 13-ta“.

Meras Laimutis Ragaišis dėkojo visiems susirinkusiems ir į renginį atvykusiems laisvės gynėjams. Jiems įteiktos gėlės, atminimo dovanėlės.  ,,Tai buvo mūsų tautos sėkmės istorija. Ukraina dabar už savo laisvę moka tūkstančius kartų daugiau… Prabėgo trečdalis amžiaus. Laikas pasiima savo. Liudytojų vis mažėja. Svarbu, kad jūs savo patirtį ir prisiminimus perduotumėte jaunimui. Jauniems žmonėms reikia apie tai kalbėti, pasakoti, liudyti, ugdyti jų patriotiškumą. Ši didžiulė valstybė su savo užmojais nesikeis. Kiekvienas turime ruoštis, su viltimi ir tikėjimu žvelgti į ateitį…”,– kalbėjo meras.

Kartu su ignaliniečiais atmintinos dienos išvakarėse buvęs Seimo narys Gintautas Kindurys kalbėjo apie laisvės kainą, jos trapumą ir buvimą mintimis, širdimis kartu su dabar už savo šalies laisvę kovojančiais.  ,,Visos mūsų valstybinės šventės susietos su noru turėti laisvą ir stiprią valstybę. Labai svarbūs ir vertingi tokie susitikimai, drąsiausių tautos žmonių pagerbimas. Linkiu, kad mums daugiau netektų išgyventi nieko panašaus į Sausio įvykius.”,– sakė Seimo narys.

Renginyje dalyvavo Lietuvos gynybos, kultūros ir švietimo asociacijos Jaunimo savanoriškosios tarnybos savanoriai – jaunuoliai, kurie  jau dabar labai aktyviai rengiasi  būti atsakingais už savo šalies laisvę ir gynybą. Tokią dieną pravartu prisiminti, kad ir  kiekvienam  šalies piliečiui Lietuvos Respublikos Konstitucijoje yra numatyta pareiga ginti savo šalį.

Renginys gražiai užbaigtas iš Švenčionėlių kilusios jaunos atlikėjos Gintarės Zinkevičiūtės  muzikine dovana – gražiausių dainų apie Lietuvą rinktine.  JAV studijavusi  mergina,  profesionali ilgų distancijų bėgikė,  ,,Dainų dainelės“  ir tarptautinių muzikos konkursų dalyvė bei laureatė dalijosi savo mintimis ir jausmais.  ,,Nesvarbu, kur būčiau, kur gyvenčiau,  Lietuva visada – mano širdyje. Didžiuojuosi, kad esu lietuvė…“,– sakė atlikėja. Renginio svečiai, laisvės gynėjai kviesti dar pabendrauti prie arbatos. Savivaldybės meras Laimutis Ragaišis vakare dalyvavo Laisvės gynėjų dienai skirtose šv. Mišiose Ignalinos bažnyčioje, sausio 13-ąją vyko į Vilnių ir dalyvavo Laisvės gynėjų dienos minėjime Lietuvos Respublikos Seime.

 

parengė  Lina Kovalevskienė