Biudžetinė įstaiga, kodas - 302837241, Ateities g. 43, Ignalina | Tel. +370 682 13864 | muziejus@ignalina.lt

Ant praeities kalvų

Jau turbūt daugeliui žinoma, kad Ignalina, kaip gyvenvietė, įsikūrusi žymiai seniau, nei nutiestas geležinkelis Varšuva-Sankt Peterburgas. Ignalinos apylinkės skaičiuoja įspūdingą praeities istoriją, kuri, beje, dar mažai tyrinėta. Viena iš seniausių vietos gyvenviečių laikomas Budrių kaimas. Šalia jo tyvuliuoja Ilgio ežeras su įspūdingu Rudakampio pusiasaliu, kuriame tikėtina gali būti senovės gyvenvietės vieta.

Siekiant aktualizuoti šią įdomią senąją Budrių žemių istoriją, Ignalinos krašto muziejus, bendradarbiaudamas su Budrių bendruomene, pradeda įgyvendinti projektą „Ant praeities kalvų. Senųjų Ignalinos krašto žemių istorijos pažinimas ir vietos identiteto stiprinimas per įtraukias kultūrines edukacijas visuomenei“, kurį finansuojama Lietuvos kultūros taryba ir Ignalinos rajono savivaldybė.

Projektu siekiama išplėsti kultūrinių edukacijų tinklelį, kaip patrauklų turistinį produktą, taip pat skatinti vietos žmonių pilietinę savimonę, kultūrinį identitetą per paveikias kultūrines edukacijas, skatinti domėtis bei populiarinti krašto istoriją.

Per kelis mėnesius bus suorganizuotos praktinės kultūrinės edukacijos visuomenei: archeologinė ekspedicija, archeologijos diena su interaktyviomis atkuriamosios archeologijos veiklomis, išleistas nedidelės apimties įdomiosios istorijos leidinys apie Budrius. Taip pat bus surengti 3 kultūrinio švietimo renginiai visuomenei: archeologinių tyrimų, leidinio pristatymo, atvira istorijos pamoka.

Surinkti archeologinių tyrimų rezultatai sudaryti galimybę Ignalinos krašto muziejui papildyti naujai kuriamą archeologinę ekspoziciją, skirtą krašto priešistorei, sukurti naujas edukacines programas visuomenei, įtraukti Rudakumpio pusiasalį į turistinius maršrutus;

Šis projektas yra labiausiai orientuotas į vietos visuomenės edukavimą, todėl pasirinktos įtraukios pažintinės ir mokslo populiarinimo veiklos.

Nuotraukoje – Ilgio ežero Rudakampio pusiasalis iš paukščio skrydžio. Autorius Valdas Martinkus.

Projektą finansuoja: