Biudžetinė įstaiga, kodas - 302837241, Ateities g. 43, Ignalina | Tel. (8 386) 53147 | muziejus@ignalina.lt

APGYNĘ LAISVĘ – 1991 m. sausis Algimanto Maskoliūno fotografijose

 

Artėjant apgintos Laisvės ir tragiškų 1991-ųjų sausio 13-osios įvykių metinėms Lietuvos Respublikos Seimo kanceliarija dalijasi fotografo Algimanto Maskoliūno nuotraukomis. Lietuvos Respublikos Seimo archyve saugoma per 160 Algimanto Maskoliūno nuotraukų, menančių 1991 m. sausio ir vasario mėnesių istorinius vaizdus. Ignalinos krašto muziejuje eksponuojamose nuotraukose pristatoma tik keliolika įspūdingiausių spalvotų fotografijų, liudijančių apgintos Laisvės istoriją: dienomis ir naktimis prie Lietuvos parlamento ir Vilniaus televizijos bokšto budinčius beginklius Lietuvos Laisvės gynėjus, jaunuolius ir vyresnius žmones, besišildančius prie laisvės laužų Nepriklausomybės aikštėje, dešimtis tūkstančių parlamento gynėjų Nepriklausomybės aikštėje 1991 m. sausio 12–13 d., protesto ir bado akciją prie sovietų užgrobto Lietuvos radijo ir televizijos pastato, žuvusiųjų Laisvės gynėjų pagerbimą prie Vilniaus televizijos bokšto 1991 m. vasario 16 d.

Laisvės gynėjų dienai skirtos fotografijų parodos autorius Lietuvos fotomenininkas Algimantas Maskoliūnas gimė 1941 m. kovo 6 d. Ukmergėje. Neramiais Antrojo pasaulinio karo metais gyveno pas senelius Taujėnuose. Vidurinį išsilavinimą įgijo Panevėžyje, vėliau studijavo Vilniaus politechnikume. Grįžęs iš tarnybos Sovietų Sąjungos kariuomenėje, dirbo Lietuvos mokslų akademijos Fizikos instituto Radiologijos laboratorijoje. Nuo jaunystės, kaip pats prisipažino, turėjo du pomėgius – radijo techniką ir fotografiją. Nuo 1989 m. yra Lietuvos fotomenininkų sąjungos narys. Jo nuotraukos eksponuotos Lietuvos ir užsienio fotografijų parodose daugiau negu 40 kartų ir yra apdovanotos tarptautiniais apdovanojimais bei publikuotos daugiau kaip dešimtyje Lietuvos leidinių. Dalis gausaus Algimanto Maskoliūno 1988–1991 metų įvykių fotografijų archyvo saugoma Lietuvos Respublikos Seimo archyve. Istorines Sausio 13-osios nuotraukas Algimantas Maskoliūnas fotografavo plačiajuosčiu fotoaparatu „Kijev 88“, spalvota juosta. Tą vieną svarbiausių Lietuvos istorijoje naktų – 1991 m. sausio 13-ąją – Algimantas Maskoliūnas kartu su kitais Laisvės gynėjais stovėjo prieš sovietų tankus ir ginkluotus desantininkus prie Vilniaus televizijos bokšto.

Širdingai dėkojame fotografijų autoriui Algimantui Maskoliūnui už suteiktą galimybę eksponuoti jo nuotraukas minint Laisvės gynėjų dieną.

 

Straipsnį parengė Lietuvos Respublikos Seimo kanceliarijos Parlamentarizmo istorinės atminties skyrius