Biudžetinė įstaiga, kodas - 302837241, Ateities g. 43, Ignalina | Tel. +370 682 13864 | muziejus@ignalina.lt

Ieškome kolegos – Prof. A. Hrebnickio memorialinio muziejaus muziejininko

Ieškome kolegos

Ignalinos krašto muziejaus filialo, prof. A. Hrebnickio memorialinio muziejaus muziejininko, pareigybei užimti

a

Pareigybės pavadinimas: Prof. A. Hrebnickio memorialinio muziejaus (Rojaus km. Dūkšto sen.) muziejininko pareigoms užimti.

Kvalifikaciniai reikalavimai: aukštasis koleginis išsilavinimas su profesinio bakalauro kvalifikaciniu laipsniu ar jam prilygintu išsilavinimu arba ne žemesnis kaip aukštesnysis išsilavinimas, įgytas iki 2009 metų, ar specialusis vidurinis išsilavinimas, įgytas iki 1995 metų.

Pareiginės algos pastoviosios dalies koeficientas nuo 6,0 iki 7,6, atsižvelgiant į profesinio darbo patirtį.

Darbo pobūdis: užtikrinti Ignalinos krašto  muziejaus filialo, Prof. A. Hrebnickio muziejaus  veiklą, nuosekliai vykdant filiale pristatomos tematikos ir jos potemių tyrinėjimą, maksimalų įveiklinimą bei veiklų viešinimą. Muziejininkas atsakingas už ryšių su švietimo, kultūros, verslo, vietos bendruomenės ir kitų organizacijų nariais mezgimą bei palaikymą. Edukacinių programų kūrimą bei vedimą, savalaikį pasiūlos atnaujinimą. Darbo laikas: 5 darbo dienos (antradienis–šeštadienis).

Dokumentai priimami: pretendentų dokumentai priimami per 14 kalendorinių dienų po konkurso paskelbimo, t.y. iki gegužės 3 dienos (imtinai).

Dokumentai, kurie turi būti pateikti:

  1. Asmens dokumento kopija;
  2. Išsilavinimą patvirtinančio dokumento kopija;
  3. Gyvenimo aprašymas (CV).

Pretendentų atrankos būdas: pokalbis žodžiu

Daugiau informacijos ir galimybė teikti dokumentus:

El. paštas: muziejus@ignalina.lt  tel. mob. 8 675 01098

Kontaktinis asmuo: direktorė Renata Veličkienė,

a

Skelbimo publikavimo data: 2022 m. balandžio 19 d.

Skelbimas galioja iki: 2022 m. gegužės 3 d. (įskaitytinai)