Biudžetinė įstaiga, kodas - 302837241, Ateities g. 43, Ignalina | Tel. +370 682 13864 | muziejus@ignalina.lt

 • Artwork
 • Artwork
 • Artwork
 • Artwork
 • Artwork
 • Artwork
 • Artwork
 • Artwork
 • Artwork
 • Artwork
 • Artwork
 • Artwork
 • Artwork
 • Artwork
 • Artwork
 • Artwork
 • Artwork
 • Artwork
 • Artwork
 • Artwork
 • Artwork
 • Artwork
 • Artwork

VERUTĖS LIETUVA

TAUTODAILININKĖS VERONIKOS JUODAGALVYTĖS TAPYBA

 

Veronika Juodagalvytė gimė 1928 m. vasario 22 d. Ažušilės kaime, Daugėliškio valsčiuje (dab. Ignalinos r.). Mama Anastazija Vaičiulytė-Juodagalvienė (1904 – 1973) buvo kaimo šviesuolė, priklausė Šv. Kazimiero draugijai, tvarkė jo biblioteką, mokėjo siūti, austi. Tėvelis Povilas Juodagalvis (1897 – 1980), sumanus, darbštus žmogus, gabus visų darbų meistras, mokėjo ir namą pastatyti, ir batus pasiūti, ir laikrodžius pataisyti bei staliaus darbus nudirbti. Juodagalvių šeimoje augo trys dukros: Elena, Paulina ir Verutė. Jų namuose visada būdavo daug knygų. Pramokusi rašto ir Verutė ilgais žiemos vakarais susirinkusiems kaimynams skaitydavo knygas.

Tautodailininkė Veronika Juodagalvytė, visų šiltai vadinama Verute, yra toji kūrėja, kurios slapta svajone būti dailininke, nors ir brandžiame amžiuje, vis dėlto išsipildė. Gimusi ir užaugusi ežeringame Ignalinos krašte, ankstyvoje jaunystėje persikėlė gyventi į savo svajonių miestą Vilnių, bet širdimi visada liko ištikima gimtajam kraštui bei jo tradicijoms, o toji meilė išsiliejo įvairialypėje jos kūryboje – tapyboje, grafikoje, karpiniuose, piešiniuose. Nors įvairiais talentais apdovanotai Verutei gyvenimo realybė nebuvo palanki juos visus ugdyti, tapybos ir grafikos srityje ji neabejotinai įsiterpia į ryškiausių Lietuvos dailininkų primityvistų, tęsiančiu geriausias naiviojo meno tradicijas, būrį.

Veronika yra surengusi daug personalinių parodų, dalyvavo daugelyje tapybos ir grafikos parodų ir konkursų Lietuvoje ir užsienyje. Menininkės darbų yra įsigiję Lietuvos dailės muziejus, GALLUP centras Suomijoje, Karmelitų vienuolyno muziejus Krokuvoje, įvairios įstaigos, kolekcininkai bei privatūs asmenys Lietuvoje ir už jos ribų – JAV, Australijoje, Lenkijoje, Turkijoje, Vokietijoje, Baltarusijoje.

„Verutės Lietuva. Tautodailininkės Veronikos Juodagalvytės kūryba“

 

Šiuo metu dalis Veronikos Juodagalvytės paveikslų yra saugomi Ignalinos krašto muziejuje. Juos ilgam saugojimui perdavė Veronikos dukterėčia Violeta Baublienė.