Biudžetinė įstaiga, kodas - 302837241, Ateities g. 43, Ignalina | Tel. +370 682 13864 | muziejus@ignalina.lt

Augustinas Voldemaras – pirmosios Lietuvos Vyriausybės vadovas

Informaciniuose stenduose eksponuojami dokumentai, atspindintys A. Voldemaro pedagoginę, politinę ir visuomeninę veiklą, A. Voldemaro fotoportretai (Vilniuje, Romoje, Sankt Peterburge), nuotraukos, kuriose užfiksuotos politiko gyvenimo akimirkos.

Augustinas Voldemaras buvo žymus Lietuvos politikas, valstybės veikėjas, mokslininkas, vertėjas ir publicistas, kuris gimė prieš 140 metų, Dysnos kaime, Ignalinos rajone.1918 m. jis buvo išrinktas į Lietuvos Valstybės Tarybą. Netrukus Tarybos Prezidiumo skyrimu tapo Ministru Pirmininku ir ėmė vadovauti I Ministrų Kabinetui, kartu buvo užsienio reikalų ministras ir kurį laiką – krašto apsaugos ministras. Eidamas krašto apsaugos ministro pareigas 1918 m. lapkričio 23 d. pasirašė pirmąjį įsakymą dėl Lietuvos kariuomenės kūrimo. „Pasaulyje niekas nežino, kas yra Lietuva, bet visi žino, kas yra Voldemaras“, – taip yra pareiškęs pirmasis Lietuvos Respublikos ministras pirmininkas Augustinas Voldemaras (1883–1942 Lietuvos delegacijos Paryžiaus taikos konferencijoje, kur jam teko aktyviai ginti Lietuvos teisę būti nepriklausoma, itin sudėtingu valstybės kūrimosi laikotarpiu.